Blog Post - 01

Elektriciteit wordt komende jaren veel duurder

De prijs van elektriciteit gaat de komende jaren heel snel stijgen. Dat blijkt uit een studie van het Federaal Planbureau. Door de grote investeringen die nodig zijn in de sector kan de productiekost van een megawatt binnen zes jaar al meer dan 60 procent hoger liggen. Het Planbureau becijferde dat er tegen 2030 een investering van 31 miljard euro nodig is, om de sluiting van de kerncentrales op te vangen met investeringen in hernieuwbare energie en nieuwe centrales. Dat bedrag ligt zo hoog omdat er voor zon- en windenergie telkens backup nodig is in geval van ongunstige weersomstandigheden.

In de twintig jaar daarna is er nogmaals 31 miljard euro vereist. Tegen 2050 moet ons elektriciteitspark uiteindelijk bestaan uit zowat de helft hernieuwbare energie en de helft aardgascentrales. Daarnaast kan nog steeds een deel worden aangekocht in het buitenland. "Bij ongewijzigd beleid kan de productiekost van elektriciteit in 2020 al meer dan 60 procent hoger liggen", zegt onderzoekster Danielle Devogelaer van het Planbureau. "De evolutie kan enkel worden afgeremd door bepaalde centrales langer open te houden of door de vraag aanzienlijk te laten dalen." Het onderzoek hield nog geen rekening met een eventuele verlenging van de levensduur van Doel 1 en Doel 2 tot 2025. De vraag naar elektriciteit blijft volgens de vooruitzichten licht stijgen, met een jaarlijkse groeivoet van 0,2 procent tot 2025 en 0,7 procent daarna. De energieproducenten hebben nu vooral nood aan een langetermijnvisie van de overheid, concludeert het Planbureau. De studie lag niet op tafel bij de regeringsonderhandelingen.

 

Bron: Belga.be - Elektriciteit wordt komende jaren veel duurder